སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ནི1954ལོའི་ཟླ11པར་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྡེ་རོང་རྫོང་ཟུར་སྣང་ཤང་སྣང་བཟང་གྲོང་སྡེར་སྐྱེས་ཤིང་། བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་པ་བ་དང་བོད་རིག་པ་བ། ཡིག་ཚགས་རིག་པ་བ་བཅས་ཡིན། བོད་ཡིག་མིང་། སྡེ་རོང་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 得荣·泽仁邓珠 ཕ་ཡུལ། དཀར་མཛེས་ཁུལ་སྡེ་རོང་རྫོང་ཟུར་སྣང་ཤང་སྣང་བཟང་གྲོང་སྡེ། སྐྱེས་ལོ། སྤྱི་ལོ1954ལོའི་ཟླ11པ། ཡབ། བརྩོན་འགྲུས་རྒྱ་མཚོ། ཡུམ། སྐལ་བཟང་ལྷ་མོ།

རིགས་དབྱེ།   མི་སྣ། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག

རྒྱལ་ཚང་སྙིང་པོ་རྒྱལ།

རྒྱལ་ཚང་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ1930ལོར་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་རྡོ་སྦིས་དགུ་རུའི་རྒྱལ་ཚང་དུ་ཡབ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་དང་ཡུམ་སྙིང་མོ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། སྔོན་ནུབ་བྱང་མི་རིགས་སློབ་གླིང་གི་གླིང་གཙོ་གཞོན་པ་སོགས་ཀྱི་འགན་བཞེས། འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་ཀྱི་རྡོ་སྦིས་དགུ་རུའི་རྒྱལ་ཚང་། འཁྲུངས་ལོ། སྤྱི་ལོ1930ལོ། ཡབ། བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས། ཡུམ། སྙིང་མོ་སྐྱིད། ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས། རྒྱལ་ཚང་སྙིང་པོ་རྒྱལ་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ1930ལོར་ཡུལ་མདོ་སྨད་ཀྱི་རྡོ་སྦིས་དགུ་རུའི་རྒྱལ་ཚང་དུ་ཡབ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་དང་ཡུམ་སྙིང་མོ་སྐྱིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།

རིགས་དབྱེ།   མི་སྣ། སྤྱི་ཚོགས་ཚན་རིག