ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ལག་རྩལ། >སྲ་ཆས། >བརྙན་མིག

བརྙན་མིག

བརྙན་མིག་གི་མིང་གཞན་ལ་གློག་ཀླད་ཀྱི་པར་ཆས་དང་གློག་ཀླད་མིག གློག་རྡུལ་མིག་སོགས་སུ་འབོད་པ་དང་། དེ་ནི་བརྙན་ཟློས་ནང་འཇུག་གི་སྒྲིག་ཆས་ཤིག་ཡིན། སྤྱོད་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒོ་ནས་བརྙན་འཕྲིན་ཚོགས་འདུ་དང་རྒྱང་བསྟེན་སྨན་བཅོས་དང་། དུས་ལྟར་ལྟ་སྐུལ་ཚོད་འཛིན་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་གི་མིས་ཀྱང་བརྙན་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་དྲ་རྒྱའི་སྟེང་གཟུགས་བརྙན་དང་སྒྲ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཕན་ཚུན་གླེང་མོལ་དང་འབྲེལ་འདྲིས་བྱེད་ཆོག

རིགས་དབྱེ།