ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >སྒྱུ་རྩལ། >རི་མོ། >སྣུམ་རིས།

སྣུམ་ཚོན་རི་མོ།

སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་སྟེ་སྣུམ་རིས་ནི་ཤིང་སྣུམ་དྭངས་མོ་དང་སྣུམ་རྒྱུའི་ཚོན་སྦྱར་ནས་རས་དང་པང་ལེབ་དང་ལྡེབས་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་རི་མོ་ལ་ཟེར། དེ་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་གདལ་དུ་དར་བའི་རི་མོའི་ནང་གསེས་ཤིག་ཡིན། སྣུམ་རིས་ནི་དུས་རབས15པར་བྱུང་བ་རེད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 油画 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། An oil painting རྣམ་པ། དོན་སྤྱི། དར་དུས། དུས་རབས15བའི་སྔོན་གྱི་ཡོ་རོབ་གླིང་། ངོ་སྤྲོད། སྣུམ་ཚོན་རི་མོ་སྟེ་སྣུམ་རིས་ནི་ཤིང་སྣུམ་དྭངས་མོ་དང་སྣུམ་རྒྱུའི་ཚོན་སྦྱར་ནས་རས་དང་པང་ལེབ་དང་ལྡེབས་ངོས་སུ་བྲིས་པའི་རི་མོ་ལ་ཟེར།

རིགས་དབྱེ།   སྒྱུ་རྩལ།རི་མོ།