བོད་ཀྱི་ལག་ཤེས་བཟོ་རྩལ།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བཱ་ལྔ་སྟེ་རིག་པའི་གནས་བཅུར་དབྱེ་ཞིང༌། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཐོག་མ་བཟོ་རིག་པ་ལའང་ལུས་བཟོ་དང༌། ངག་བཟོ། ཡིད་བཟོ་བཅས་ནང་གསེས་ཆེ་བ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལས་ལུས་བཟོར་གཙོ་ཕལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་ནང་གཙོ་བོ་སྐུ་རྟེན། གསུང་རྟེན། ཐུགས་རྟེན་བཅས་བཟོ་རྩལ་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ནང་གསེས་ལྷ་བྲིས་དང༌། ལུས་བཟོ་ཕལ་པའི་གྲས་སྟེ་ཤིང་བཟོ་དང༌། རྡོ་བཟོ། འཇིམ་བཟོ། ཞལ་བ། ཚོན་བཟོ། གསེར་བཟོ། དངུལ་བཟོ། ཟངས་བཟོ། ལྕགས་བཟོ། ཕྲ་བཟོ། ལུགས་པ། གོས་བཟོ། ཀོ་བཟོ། ཤོག་བཟོ་སོགས་དུ་མ་མཆིས་ཤིང༌། དེ་དག་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ཀ་ཕྲེང་གོ་རིམ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་པས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་གཟིགས།
1 རྒྱས་འགྲེལ།

བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ནི་རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔ་དང་ཆུང་བཱ་ལྔ་སྟེ་རིག་པའི་གནས་བཅུར་དབྱེ་ཞིང༌། རིག་གནས་ཆེ་བ་ལྔའི་ཐོག་མ་བཟོ་རིག་པ་ལའང་ལུས་བཟོ་དང༌། ངག་བཟོ། ཡིད་བཟོ་བཅས་ནང་གསེས་ཆེ་བ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལས་ལུས་བཟོར་གཙོ་ཕལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་ནང་གཙོ་བོ་སྐུ་རྟེན། གསུང་རྟེན། ཐུགས་རྟེན་བཅས་བཟོ་རྩལ་རིགས་འདྲ་མིན་གྱི་ནང་གསེས་ལྷ་བྲིས་དང༌། ལུས་བཟོ་ཕལ་པའི་གྲས་སྟེ་ཤིང་བཟོ་དང༌། རྡོ་བཟོ། འཇིམ་བཟོ། ཞལ་བ། ཚོན་བཟོ། གསེར་བཟོ། དངུལ་བཟོ། ཟངས་བཟོ།  ལྕགས་བཟོ། ཕྲ་བཟོ། ལུགས་པ། གོས་བཟོ། ཀོ་བཟོ། ཤོག་བཟོ་སོགས་དུ་མ་མཆིས་ཤིང༌། དེ་དག་སྐོར་ཞིབ་ཕྲ་ཀ་ཕྲེང་གོ་རིམ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་པས་ཁག་སོ་སོའི་ནང་གཟིགས།

སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2018-01-15

གསར་སྤེལ་མཁན། :འཕགས་མོ་རིན་ཆེན།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།