སྟག་རྩེ་རྗོང་གི་མཁར་ཤུལ།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

སྟག་རྩེ་གྲོང་ཚོའི་ཤར་ངོས་རི་སྣའི་སྟེང་དུ་གྱང་གོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཕག་གྲུའི་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་རྫོང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརྩིགས་པའི་གྲས་ཀྱི་བྱེ་རི་སྟག་རྩེ་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང༌། བདེ་ཆེན་གྲོང་ཚོའི་རྒྱབ་ཀྱི་རི་སྟེང་དུ་མཁར་ཤུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བདེ་ཆེན་བྲག་དཀར་རྫོང་ཞེས་ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་བརྩིགས་པའི་རྫོང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་འདུག བདེ་ཆེན་རྫོང་རྩེར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་དང༌། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་སོགས་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ་ཕྱིས་སུ་རྫོང་མཁར་རྣམས་ཞིག་རལ་དུ་སོང་ཡང་བདེ་ཆེན་རྩེར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་མགོན་ཁང་ཞིག་ཡོད།
1 ​རྒྱས་འགྲེལ།

སྟག་རྩེ་གྲོང་ཚོའི་ཤར་ངོས་རི་སྣའི་སྟེང་དུ་གྱང་གོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཕག་གྲུའི་དབང་བསྒྱུར་སྐབས་རྫོང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་བརྩིགས་པའི་གྲས་ཀྱི་བྱེ་རི་སྟག་རྩེ་རྫོང་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པ་དང༌། བདེ་ཆེན་གྲོང་ཚོའི་རྒྱབ་ཀྱི་རི་སྟེང་དུ་མཁར་ཤུལ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་བདེ་ཆེན་བྲག་དཀར་རྫོང་ཞེས་ཕག་གྲུའི་དུས་སུ་བརྩིགས་པའི་རྫོང་ཆེན་ཞིག་ཡིན་འདུག བདེ་ཆེན་རྫོང་རྩེར་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་དང༌། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་སོགས་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ལ་ཕྱིས་སུ་རྫོང་མཁར་རྣམས་ཞིག་རལ་དུ་སོང་ཡང་བདེ་ཆེན་རྩེར་རྒྱལ་པོ་སྐུ་ལྔའི་མགོན་ཁང་ཞིག་ཡོད།

སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2017-08-30

གསར་སྤེལ་མཁན། :འཕགས་མོ་རིན་ཆེན།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།