ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱང་བློ་གྲོས།
མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་། སིན་ནཱ་ཟིན་ཕྲན། ཐིན་ཞུན་ཟིན་ཕྲན། སྐད་འཕྲིན།

ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱང་བློ་གྲོས་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ1974ལོར་མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཆུང་དུས་ཀྱི་མིང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟེར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཇོ་ནང་པའི་ཆོས་རྗེ་དང་ཇོ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའི་མ་དགོན་དགོན་གཙང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མངོན་མིན་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པའི་འཐུས་ཚབ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱ་བོད་ནང་བསྟན་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིག་གཞུང་བློ་འདྲི་ས་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

བོད་ཡིག་གི་མིང་།
ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱང་བློ་གྲོས།
རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
健阳乐住
འཁྲུངས་ལོ།
སྤྱི་ལོ1974
འཁྲུངས་ཡུལ།
མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་།
གྲུབ་མཐའ།
ཇོ་ནང་བ།
བླ་མ་གཙོ་བོ།
ངག་དབང་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ།
1 མི་སྣ་ངོ་སྤྲོད།

ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱང་བློ་གྲོས་མཆོག་ནི་སྤྱི་ལོ1974ལོར་མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་ཆུང་དུས་ཀྱི་མིང་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟེར། བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་གྱི་ཇོ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའི་མ་དགོན་གཙང་བ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་།སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་འཛམ་ཐང་རྫོང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་དངོས་བོ་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་གི་རྒྱུན་འཛིན་པའི་འཐུས་ཚབ་པ་དང་ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་སློབ་ཆེན་གྱི་རྒྱ་བོད་ནང་བསྟན་རིག་གནས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་རིག་གཞུང་བློ་འདྲི་ས་བཅས་ཡིན།


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

མི་སྣ། ཆོས་ལུགས། གྲུབ་མཐའ།
སྡུད་པ། འགྲེམ་པ།
འབྲེལ་ཡོད་འོས་སྦྱོར།
བརྡ་འགྲེལ་སྡོམ་རྩིས།

ཀློག་གྲངས། : 0

རྩོམ་སྒྲིག་ཁ་གྲངས།:1  སྔ་མའི་པར་གཞི།

ཉེ་ཆར་དག་བཅོས།:2018-07-02

གསར་སྤེལ་མཁན། :གདུགས་དཀར་རྒྱལ།

བརྡ་འགྲེལ་འདིའི་རྩོམ་སྒྲིག་པ།
རིགས་འགྲེ་བརྡ་འགྲེལ།