ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 2 ཡོད།

ཡཱ་ལི་ཧྲི་ཏུའོ་ཏུ།

亚里士多德 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Αριστοτέλης,Aristotélēs འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། (སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི384-སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི322.3.7) རྒྱལ་ཁབ། ཡ་ལི་ཧྲི་ཏུའོ་ཏེ(སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི384-སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི322)ནི་གནའ་དུས་ཆེས་རླབས་ཆེ་བའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་དང་ཚན་རིག་པ།

20160909

དངོས་ལུགས་རིག་པའི་བྱུང་འཕེལ་མདོར་བསྡུས།

ཏུའོ་ཏེ  (亚里士多德) ཡིས“ ས་སྙིང་སྨྲ་བ”བཏོན།  སྤྱི་ལོ140ལོར་གནའ་བོའི་ཀེ་རི་སེའི་སྔོན་རབས་པའི་མཁས་པའི་བྱ་གཞག་ཕྱོགས་བསྡོམས་བྱས་པའི་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ས་སྙིང་སྨྲ་བ་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་གཏན་འཁེལ་ དངོས་ལུགས་རིག་པ་ནི་དངོས་རྫས་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཆེས་སྤྱིར་བཏང་གི་ཆོས་ཉིད་དང་དངོས་རྫས་ཀྱི་རྩ་བའི་གྲུབ་ཚུལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རིག་ཚན་ཞིག་སྟེ། རང་བྱུང་ཚན་རིག་གི་སྣེ་འཁྲིད་རིག་ཚན་ཡིན་པས།

20170830